Členská základna
[28. 08. 2019 19:30:18]

Český svaz silového trojboje žádá všechny sdružené organizace o spolupráci při šetření členské základny svazu z důvodu splnění povinnosti spojené se zápisem údajů do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Na základě této evidence bude zároveň realizována úhrada členských příspěvků jednotlivců za rok 2019.

Novelou zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, došlo opět ke změně evidovaných údajů. Zákon nyní vyžaduje jako základní údaj o členovi organizace uvedení rodného čísla tak, jako tomu bylo v minulosti. Adresa trvalého bydliště je nyní vyžadována pouze u cizinců. Podrobnosti k vyplnění naleznete v níže uvedeném formuláři, který má dva listy. První list se vyplňuje za účelem evidence členů české národnosti a druhý list za účelem členů cizí národnosti. Vyplněný formulář zašlete nejpozději do 30. 1. 2020 na e-mail: prasekpowerlifting1@gmail.com

Mimo šetření členské základny budou Vámi poskytnuté údaje sloužit i jako podklad pro fakturaci členských příspěvků jednotlivců. Výše těchto příspěvků činí:

Registrovaní sportovci do 18 let – 100,- Kč

Registrovaní sportovci nad 18 let – 200,- Kč

Neregistrovaní členové bez ohledu na věk – 10,- Kč

Upozorňujeme, že členové nejsou pouze registrovaní sportovci, jak se mylně některé naše sdružené organizace domnívají. Jedná se i o předsedy, pokladníky, organizační pracovníky, rozhodčí, trenéry nebo i neregistrované členy vašeho oddílu či klubu sympatizující s naším sportovním odvětvím a organizací. Zdvořile tedy žádáme, aby veškeré sdružené organizace výkazu věnovali náležitou péči a vykázali prosím co nejvyšší počet členů. Projevíte svou sounáležitost a solidaritu s organizací, ve které působíte a přispějete k vylepšení jednoho z hlavních kriterií pro přidělování státních dotací našeho svazu.

V rámci fakturace ročních příspěvků jednotlivců bude vyfakturován i roční členský příspěvek oddílů/klubů, který činí 3000,- Kč. Faktura za členské příspěvky bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři výkazu členské základny. Faktura bude splatná do 15. 2. 2020.

Zároveň upozorňujeme, že všechny oddíly a kluby mají stejně jako svazy povinnost zaregistrovat se do výše uvedeného Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení a zapsat své členy do tohoto informačního systému státní správy. Drtivá většina oddílů a klubů dosud tuto povinnost nesplnila.

Veškeré podrobnosti o registraci naleznete zde: https://rejstriksportu.msmt.cz/

Při registraci prosím uveďte v části „členství v jiných sportovních organizacích“ identifikační číslo Českého svazu silového trojboje: 62933485

Děkujeme za spolupráci.

Formulář k vyplnění členské základny

 

Zpět...