GDPR
[03. 09. 2019 23:12:26]

Informace o obecném nařízení na ochranu osobních údajů

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Obecné nařízení EU č. 2016/679 známé jako GDPR, které přineslo sportovnímu prostředí nové povinnosti. Tyto povinnosti se vztahují nejen na Český svaz silového trojboje, ale též na všechny členské subjekty (oddíly a kluby).

Z těchto důvodů VV ČSST vyzývá všechny subjekty sdružené v ČSST, aby tuto problematiku nepodcenily a prostudovaly si materiály, které vypracovala Česká unie sportu.

Doporučení pro členské spolky

Vzorový souhlas se zpracováním osobních údajů

Často kladené dotazy ke GDPR 1

Často kladené dotazy ke GDPR 2

Často kladené dotazy ke GDPR 3

Zpět...